pagina-inhoud
 
Vorig week overleed de vader van een oude schoolvriend van mij.
Het was een droevig en verwacht bericht. Zijn vader had al een aantal weken
gebalanceerd op de grens tussen leven en dood. Maar als het dan echt definitief
is, is de impact vaak groter dan voorzien. Zeker als het de laatste ouder is.
Al ben je 50, je wordt toch wees en bent ineens de oudste in leven zijnde
generatie van je geslacht. Je hebt je er 50 jaar op kunnen voorbereiden, maar
je weet pas wat het echt betekent als het zover is. Dat gold in elk geval voor
mij zo bij het verliezen van mijn laatste ouder. Ondanks alle merkwaardigheden
van ouders zijn ze toch je ouders, diegene die je het langst kennen en (vaak)
diegene die het meest en onvoorwaardelijk van je houden. 

Ik herinner me zijn vader goed en ook hoe mijn vriend toen weinig
waardering voor zijn vader kon opbrengen. Wat ik mooi vond te horen was dat hij
in de loop der jaren steeds milder en respectvoller over zijn vader dacht en sprak. Niet omdat zijn vader nu zo veranderd was, maar omdat hij zelf ouder (o.a van een zoon) en wijzer geworden was. Achteraf denk ik weleens dat het fijn geweest zou zijn veel meer contact gehad te hebben in die jaren met die generatie, niet alleen om je tegen af te zetten maar (ook) om van te leren en te kunnen vergelijken met je eigen ouders. Dat was voor mij ook een reden om met Vader en Zoon Adventure Travels te starten.

Laatst las ik een mooie beeldspraak: “Het is niet alleen je vader waar je lief en leed mee hebt gedeeld, die sterft, maar ook een verhaal, een groot boek vol herinneringen, eigenlijk. Verhalen waar  je nooit meer naar  zal kunnen
vragen.” En om in die beeldspraak te blijven hoop ik voor alle zonen dat als hun
vader nog wel in leven is ze dat boek regelmatig openslaan, voor nu en zodat als
het boek uit is ze die herinneringen kunnen koesteren.

 
 
Een kleine knaap zat op de bus te wachten, naast een man die een boek aan
het lezen was. Plots ziet de jongen dat de man de boord van zijn hemd achterste voor draagt.  De knaap vraagt de man waarom hij zijn boord zo draagt. Zegt  de man, die eigenlijk een priester is, : 'Ik ben een Vader'. Waarop de jongen: 'Mijn vader draagt zijn boord niet zoals u.' De pastoor kijkt op van zijn boek en zegt: 'Maar ik ben de Vader van velen'. 
Nu weer de bengel: 'Mijn vader heeft vier zoons, vier dochters en twee kleinkinderen en toch draagt hij zijn boord niet als u !'
De priester wordt een beetje ongeduldig en zegt: 'Ik ben vader van honderden' en leest dan verder in zijn boek.
De kleine knaap zit een tijdje  stilletjes na te denken en zegt dan fluisterend: 'Misschien zou U beter uw broek achterste voor dragen in plaats van uw boord !!!!

 
 
Kijk voor bijzonder citaten over vaders en zonen op deze link:
http://www.citatenverzameling.com/archief/vaderzoon.htm
 
 
Zaterdag 14 januari was er een informatiebijeenkomst waarin een
voorproefje van een vader en zoon reis meegemaakt kon worden.  Enthousiaste
reacties en de eerste eye-openers voor zowel een aantal vaders als aanwezige
zonen. Na een korte toelichting op de achtergronden van vader en Zoon Adventure Travels en het meegeven van een opdracht werd er een mooie fietstocht gemaakt. De opdracht was:
"Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je van je vader geleerd hebt en wat
heb je daarmee gedaan?"
Tijdens de lunch aan de Vecht onderweg  was er een levendige en openhartige uitwisseling van wat dat zoals geweest was of is.
To be continued………….!

 
 
Wie bereikte als eerste de top van de Mount Everest? 
De Nieuw Zeelander Edmund Hillary met zijn Sherpa. Dat was in 1953. Maar
in 1924 was de legendarische expeditie van de Engelsman George Mallory, die in
de jaren ervoor reeds 2 verkenningsexpedities gemaakt had. Met pijp in de mond
gekleed in knickerbockers en een  tweed jacket deed Mallory met zijn
expeditieleden een aanval op de Mount Everest.  Zij zoon John was toen 3 jaar oud.  70 Jaar later kreeg John de kans om naar Nepal te gaan toen een expeditie op zoek ging naar het lichaam van zijn vader en een ander omgekomen expeditielid. Dicht onder de top werd het lichaam van zijn vader gevonden. Of Mallory bij de bestijging of afdaling van de top omgekomen was blijft voor altijd de vraag.  Maar John kon zijn vader begraven en hem wel de laatste eer bewijzen.

 
 
Stephen Covey (the 7 habits of the most effective people) gebruikt als metafoor over één van die gewoonten: begin met het einde in gedachte. De metafoor is dat je op je eigen begrafenis bent en je voorstelt wat je graag zou horen van de mensen van wie je houd. Feit is dat die bergrafenis altijd te laat is om er zelf bij te zijn. Maar  wat zou jij graag van je zoon horen op je begrafenis?

Pa wat fijn dat je altijd zo hard gewerkt hebt en ik je nauwelijks gekend hebt?
Of: pa wat hebben we samen coole dingen gedaan en wat gaaf dat ik je zoon mocht zijn?

Pa wat goed dat je altijd wilde dat ik op tijd thuis was en controleerde of ik mijn huiswerk gemaakt had?
Of: pa wat heb ik veel van je geleerd en wat mooi dat je me altijd steunde?

Pa wat ben ik blij dat je me altijd vertelde dat ik het beter en anders moest doen?

Of: pa wat was het goed te horen dat je trots op me was en respect had voor wat ik wilde en deed?

Hoe is dat voor jou?

 
 
Bij elke levensfase vindt een zoon wat van zijn vader, zo als hieronder ooit door iemand opgeschreven:
4 jaar     : mijn vader kan alles.
5 jaar     : mijn vader weet een heleboel
6 jaar     : mijn vader is slimmer dan jouw vader
8 jaar     : mijn vader weet niet  alles.
10 jaar  : vroeger, toen mijn vader jong was, dat was een heel ander wereld.
12 jaar  : daar weet pa natuurlijk niets van, want hij is veel te oud om zich zijn jeugd te herinneren.
14 jaar  : let maar niet op mijn vader; die is zo ouderwets.
21 jaar  : die? Ach die loopt ver achter.
25 jaar  : daar weet pa wel iets van. Dat moet ook wel want hij leeft al zo lang.
30 jaar  : misschien moeten we pa eens vragen wat
hij denkt. Hij heeft tenslotte een hoop ervaring.
35 jaar  : ik doe niets voordat ik met vader gepraat hebt.
40 jaar  : hoe zou pa dat aangepakt hebben. Hij
was wijs en had zoveel ervaring.
50 jaar  : wat zou het fijn zijn als mijn vader
nu hier kon zijn en ik met hem zou kunnen praten. Wat jammer dat ik nooit
gewaardeerd heb hoe wijs hij was. Ik had zoveel van hem kunnen
leren.

Herkenbaar?
 
 
Start blogging by creating a new post. You can edit or delete me by clicking under the comments. You can also customize your sidebar by dragging in elements from the top bar.
 

Vader en Zoon Adventure Travels